Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hạt điều

Bài nghiên cứu nhằm phát hiện các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hạt điều ở tỉnh Bình Phước. Dựa trên dữ liệu thu thập từ 200 mẫu quan sát được xử lý bởi SPSS 20, với các kỹ thuật kiểm tra độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố (EFA),

Ph.D Student 1: Pham Van Chinh

Phamvanchinh090389.hust@gmail.com

Ph.D Student 2: Vu Thi Thu Hoa

Vuhoa1284@gmail.com

National Economics University,Hanoi,Vietnam

Kết quả nghiên cứu xác định có 6 yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hạt điều tại điểm nghiên cứu. Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, các tác động của việc quản trị đã được đề xuất để tốt cho chất lượng hạt điều trong điều kiện biến đổi khí hậu.

Điều là một trong những ngành Công nghiệp của Việt Nam, đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng điều thế giới, chiếm 4% về lượng xuất khẩu và tổng doanh số xuất khẩu đạt 14.847 tấn, tương đương 128,78 triệu USD, giảm 5,08% về lượng và giảm 13,08% về doanh số so với năm 2018. Giá xuất khẩu bình quân 9,23% tương đương 8674,03 USD / tấn. Trong những năm gần đây, đã có sự sụt giảm vì những lý do khách quan.

Biến đổi khí hậu là yếu tố chính gây ra sự khác biệt trong thu hoạch điều từ năm này sang năm khác ở Brazil (Camargo, 2010) đưa ra các dự báo về biến đổi khí hậu toàn cầu, là một trong những nguyên nhân chính ảnh hưởng đáng kể đến năng suất điều ở Brazil. Biến đổi khí hậu đang gây ra rủi ro trong việc sản xuất điều, những người trồng điều và gia đình của họ trên khắp thế giới. Sự thay đổi nhiệt độ và lượng mưa, các kiểu mưa khác nhau, cũng như sự khắc nghiệt của thời tiết có thể ảnh hưởng đến chu kỳ sản xuất và ảnh hưởng tiêu cực đến sản lượng điều.

Việc phát triển một chiến lược để có thể tiếp cận và  đối phó hiệu quả với việc biến đổi khí hậu và tác động của nó trong sản xuất hạt điều,  những mối  quan hệ đối tác liên khu vực hay còn được gọi  là các sáng kiến về hạt giống trong điều kiện khí hậu khác nhau (c & c) đã được thiết lập.

Tuy nhiên, trên thế giới có nhiều sự cạnh tranh về chất lượng của hạt điều, vì vậy những người trồng điều ngày càng tăng cường tìm cách thu được hạt điều chất lượng và giảm giá thành. Có nhiều nhà nghiên cứu về điều trên thế giới như Nazneen, 2004, Davis, 1999. Albrecht và đồng nghiệp (2009), Ali, S. H. A., & Judge, E. C. (2001). Và một số nhà nghiên cứu Việt Nam: Mai Thành Trung (2011), Mai Thị Thùy Trang (2010), Lê Thanh An (2008) nghiên cứu về sự phát triển của cây điều. Mục đích nghiên cứu là phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của cây điều trước tình hình biến đổi khí hậu. Nghiên cứu cũng xem xét mối quan hệ của các yếu tố và mức độ tác động của từng yếu tố đến chất lượng hạt điều do nông dân trồng. Kết quả nghiên cứu thử nghiệm này sẽ là cơ sở để các nhà quản lý và nông dân có những chính sách phù hợp nhằm nâng cao chất lượng hạt điều.

Nguồn: Những yếu tố ảnh hướng đến sự phát triển của hạt điều trong điều kiện biến đổi khí hậu – Nghiên cứu tại Bình Phước

Xem thêm: Yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hạt điều – Phương pháp nghiên cứu và kết luận